Kem nhuộm tóc chuyên nghiệp Onalyss

Hair color expression

Dung tích: 100ml

Đơn vị tính: Tuýp

Qui cách: 90 Tuýp/Thùng

* Có 54 màu

Ôxy trợ nhuộm 100ml 6%,9%,12%

Hydrogenperoxide 6%,9%,12%

Dung tích: 100ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 48 Chai/Thùng

*Có 3 loại

 

 

Kem trợ nhuộm 1000ml 6%,9%,12%

Hydrogenperoxide 6%,9%,12%

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

*Có 3 loại 

 

 

Sữa dưỡng ẩm bóng mượt tóc

Leave on condiTioner Wake-up

Dung tích: 300ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Kem dưỡng và giữ nếp

Soft Styling with Conditioner Styling-Wax

Dung tích: 300ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 24 Chai/Thùng

Thuốc duỗi "A" Pro-Straight

Straight Cream Pro-Straight "A"

Dung tích: 600ml

Đơn vị tính: Túi

Qui cách: 36 Túi/Thùng

 

Thuốc dập "B" NeutrAlIzer

NeutrAlIzer Pro-Straight "B"

 

Dung tích: 600ml

Đơn vị tính: Túi

Qui cách: 36 Túi/Thùng

 

 

Thuốc uốn lạnh "A" Protein Wave Lotion

Protein WavE Lotion "A"

 

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

 

Thuốc dập uốn lạnh "B" Protein Wave Neutralizer

Protein WavE NEUTRALIZER

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất Rong Biển

Hair conditioner with seaweed essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất bạc hà

Hair Conditioner with Mint Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất Bồ Kết

Hair Conditioner with Soapberry Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất hướng dương

Hair Conditioner with Sun Flower Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất trái bơ

Hair Conditioner with Avocado Essence

 

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất hoa lan

Hair Conditioner with Orchid Essence

 

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất Nha đam

Hair Conditioner with Aloevera Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất hoa hồng

Hair Conditioner with Rose Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất bùn biển

Hair Conditioner with Sed Mud Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất Olive

Hair Conditioner with Olive Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Kem hấp dầu tinh chất Hoa Lài

Hair Conditioner with Jasmine Essence

Dung tích: 500gr

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 1000gr

Qui cách: 18 Hũ/Thùng

Tinh Dầu Dưỡng Tóc 100ml

Hair Cuticle Essence

Dung tích: 100ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

jordan 5 cement tongue hare 7s jordan 11 low bred midnight navy 5s jordan 7 hare midnight navy 5s playoffs 11s 72-10 11s jordan 11 72-10 jordan 5 cement tongue jordan 5 space jam jordan 11 72-10 jordan 5 space jam jordan 11 72-10 cement tongue 5s 72-10 11s midnight navy 5s jordan 11 72-10 low bred 11s jordan 11 low bred