KEM NHUỘM FAST-TECH (vàng)

FAST-TECH COLOR

Dung tích: 100ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 90 Hộp/Thùng

* Có 60 màu

KEM NHUỘM PLYCHROME (Đỏ)

PLYCHROME COLOR

Dung tích: 100ml

Đơn vị tính: Hộp 

Qui cách: 90 Hộp/Thùng

* Có 60 màu

KEM TRỢ NHUỘM 3%, 6%, 9%, 12%

Arromatic Peroxide 3%, 6%, 9%, 12%

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

* Có 04 loại kem trợ nhuộm

KEM HẤP TÓC PHỤC HỒI

Hair Nutrient Aroma & Rapid Repair

 

Dung tích: 450ml

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 950ml

Qui cách: 12 Hũ/Thùng

KEM HẤP TÓC TINH CHẤT OLIVE

Olive hair Treatment

 

Dung tích: 450ml

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

Dung tích: 950ml

Qui cách: 12 Hũ/Thùng

KEM HẤP TÓC BÙN NÚI LỬA

Mineral Mud Positive Ion Hair Treatment

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Hũ

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

 

 

KEM HẤP TÓC HƯƠNG LÀI

The Fragrant Cool Pack Treatment

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Hũ

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

 

 

KEM HẤP TÓC TRÁI CÂY

Conditioning Hair Mask - Kiwi Fruit

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Hũ

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

 

 

KEM HẤP TÓC MẬT ONG

Bee Pollen-Collagen Protein hair Treatment

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Hũ

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

 

BỘT TẨY TÓC

Hair Bleaching Power Dust Free Technology

Dung tích: 300gr

Đơn vị tính: Hũ

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

NANO PACK

Nano-Pack Serum

 

Dung tích: 250ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

KEM ĐIỀU CHỈNH PH

pH adjuster

 

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Hũ

Qui cách: 24 Hũ/Thùng

DẦU GỘI GIỮ MÀU

Nourishing Color Lock Shampoo

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

DẦU GỘI SIÊU SẠCH

DeeP clean Shampoo

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

DẦU XẢ GIỮ MÀU & PHỤC HỒI TÓC

Hair conditioner For Coloured & Damage Hair

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

KEM DUỖI TÓC BỘ 3 CHAI

Water Ion Straight Cream

 

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Bộ

Qui cách: 06 Bộ/Thùng

* 01 bộ có 03 chai

KEM DUỖI TÓC SIÊU MẠNH 3 IN 1

3 In 1 High speed Straight Cream

 

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

THUỐC DUỖI CÚP PHỒNG (A) & ThuỐc ĐỊnh hình cúp phỒng (B)

Volume Straight Cream (A) & Neutralizer Cream (B)

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 24 Chai/Thùng

 

ThuỐc duỖi tóc TechNo (A) & ThuỐc ĐỊnh hình tóc Techno (B) - Công thỨc MẠnh

Xevog Techno Straight Strong Formula (A) / Neutralizer Strong Formula (B)

Dung tích: 450ml x 2

Qui cách: 18 Hộp/Thùng

Dung tích: 950ml x 2

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

ThuốC DUỗI TÓC TECHNO (A) & THUốC địNH HÌNH TÓC TECHNO (b) - CÔNG THứC DiệU DÀNG

Xevog Techno Straight MILD Formula (A) / NEUTRALIZER MILD FORMULA (b)

Dung tích: 450ml x 2

Qui cách: 18 Hộp/Thùng

Dung tích: 950ml x 2

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Thuốc uốn nóng (A) / Thuốc dập nóng (B)

Setting Perm Lotion A / Neutralizer Lotion B

 

Dung tích: 500ml x 2

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 24 Chai/Thùng

 

Dung dỊch hỖ trỢ và tĂng cƯỜng đỊnh hình tóc

Techno Booster with Chitosan

 

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Kem UốN tóc Digital cân bằng pH bảo vệ tóc tuyệt đối "A"

Techno Digital Perm pH balance formula "A"

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Túi

Qui cách: 36 Túi/Thùng

Kem dập tóc Digital cân bằng pH bảo vệ tóc tuyệt đối "B"

Techno Digital Neutralizer pH Balance Formular "B"

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

THUốC UốN LạNH CHITOSAN DÀNH CHO TÓC KHÁNG THUốC "0"

TECHNO WAVE LOTION WITH CHITOSAN FOR RESISTANT HAIR "0"

Dung tích: 120ml x 2

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 48 Hộp/Thùng

Thuốc uốn lạnh Chitosan dành cho tóc thường "1"

Techno wave Lotion with Chitosan for normal hair "1"

Dung tích: 120ml x 2

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 48 Hộp/Thùng

ThuỐc uỐn lẠnh Chitosan dành cho tóc yẾu và hƯ tỔn "2"

Techno wave Lotion with Chitosan for damaged hair "2"

Dung tích: 120ml x 2

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 48 Hộp/Thùng

Thuốc uốn lạnh Chitosan dành cho tóc kháng thuốc "0"

Techno wave Lotion with Chitosan for Resistant hair "0"

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Thuốc uốn lạnh Chitosan dành cho tóc thường "1"

Techno wave Lotion with Chitosan for normal hair "1"

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Thuốc uốn lạnh Chitosan dành cho tóc yếu và hư tổn "2"

Techno wave Lotion with Chitosan for damaged hair "2"

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Thuốc dập uốn lạnh Chitosan

Chitosan neutralizer Lotion

 

Dung tích: 1000ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

Kem chống nhiệt & tăng cường dinh Dưỡng

Thermal Lotion

 

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Túi

Qui cách: 36 Túi/Thùng

 

Kem háp tóc phục hồi hoàn hảo tinh chất KeratiN

Keratin treatment

Dung tích: 450ml

Qui cách: 24 Hủ/Thùng

Dung tích: 900ml

Qui cách: 12 Hủ/Thùng

 

Kem dưỡng và giữ Nếp

Hair curl lock

 

Dung tích: 300ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 24 Chai/Thùng

 

 

Sữa Dưỡng ẩm Bóng Mượt Tóc

Silky & Shine Two Phases Moisture Conditioner

Dung tích: 250ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

Kem dưỡng dành cho tóc uốn

Curl Defining

 

Dung tích: 130ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

Tinh Dầu dưỡng tóc

Hair Cuticle Essence

 

Dung tích: 100ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

Kem xử lý biễu bì & tái tạo liên kết tóc

Hair Bonder

Dung tích: 500ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

 

Sữa Dưỡng và Giữ ẩm

Hair Moisture Silky & Nutrition

 

Dung tích: 280ml

Đơn vị tính: Chai

Qui cách: 12 Chai/Thùng

jordan 5 midnight navy low bred 11s jordan 7 hare cement tongue 5s jordan 11 72 10 playoffs 11s jordan 5 cement tongue 72-10 11s hare 7s jordan 11 72-10 jordan 5 space jam low bred 11s jordan 5 midnight navy 72-10 11s space Jam 5s low bred 11s jordan 5 space jam 72-10 11s midnight navy 5s jordan 13 low bred