Fre-Nia Hair Color F1

Phủ Bạc 100 % + Đen

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F2

Phủ Bạc 100 % + Nâu

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F3

Phủ Bạc 100 % + Nâu hạt dẻ

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F4

Phủ Bạc 100 % + Nâu sôcôla

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F5

Phủ Bạc 100 % + Nâu hoa tâm

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F6

Phủ Bạc 70 % + Nâu ánh sáng

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F7

Phủ Bạc 70 % + Nâu ánh vàng

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F8

Phủ Bạc 70 % + Nâu ánh vàng sáng

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F9

Phủ Bạc 70 % + Nâu hoa tâm sáng

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F10

Phủ Bạc 70 % + Nâu Olive

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F11

Xu Hướng mới + vàng ánh Rêu

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

Fre-Nia Hair Color F12

Xu Hướng mới + Rêu ánh đồng sáng

Dung tích: 60ml

Đơn vị tính: Hộp

Qui cách: 12 Hộp/Thùng

 

 

www.frenia.com.vn

jordan 5 space jam jordan 13 low bred jordan 11 low bred jordan 5 space jam 72-10 11s low bred 11s jordan 13 low bred 72-10 11s jordan 11 72-10 low bred 13s low bred 11s jordan 11 playoffs jordan 13 low bred jordan 13 low bred jordan 11 72-10 72-10 11s hare 7s low bred 11s hare 7s midnight navy 5s